POBIERZ E-BOOKA

Karty do słowotwórstwa – poziom B1.

Pobierz

Gra metodą stacji o tematyce Halloween dla klas IV-VI.

Pobierz

Karty obrazkowe, karty wyrazowe, karty pracy dla klas I-III.

Pobierz

Anti - Quiz online do zadawania pytań.

Pobierz

Czasowniki nieregularne – druga i trzecia forma.

Pobierz

Karty do utrwalenia czasu Present Simple i Present Continuous.

Pobierz

Gra do utrwalenia w czasie Present Simple.

Pobierz

Speaking Cards – rozgrzewka językowa / konwersacje.

Pobierz

Karty do przeprowadzenia testu poziomującego.

Pobierz

Podchody: zadania do przeprowadzenia podchodów po angielsku

Pobierz

Ewaluacja: 4 karty do przeprowadzenia ewaluacji zajęć

Pobierz

Certyfikaty dla uczniów na zakończenie roku szkolnego/kursu językowego

Pobierz

Zabawa balonowa – zadania do balonów.

Pobierz

Summer: gra z kodami QR

Pobierz

Summer: karty pracy

Pobierz

Summer: karty obrazkowe i karty wyrazowe

Pobierz

Irregular Verbs: krzyżówka, karty wyrazowe

Pobierz

Past Simple” speaking cards

Pobierz

Easter: gry planszowe (kody QR)

Pobierz

Easter: karty pracy

Pobierz

Easter: karty obrazkowe, karty wyrazowe, snotes

Pobierz

St Valentine’s Day, II tryb warunkowy: piosenka z teledyskiem na YouTube, karty obrazkowe + karta pracy

Pobierz

St Valentine’s Day: wykreślanka, krzyżówka, karty obrazkowe i wyrazowe, karta pracy, piosenka

Pobierz

Present Simple: speed dating

Pobierz

Present Simple vs Present Continuous: lekja video + gra planszowa

Pobierz

Past Simple vs Present Perfect: kółko i krzyżyk, karta pracy, pytania

Pobierz

Past Simple: karty obrazkowe, bingo, piosenka

Pobierz

Christmas: świąteczne reklamy

Pobierz

Christmas: songs

Pobierz

Christmas: karty pracy.

Pobierz

Christmas: karty obrazkowe, karty wyrazowe, Advent calendar z kodami QR, karta pracy.

Pobierz