POBIERZ E-BOOKA

7 ŁATWYCH ćwiczeń i zabaw integrujących każdą grupę

Zajęcia integracyjne warto przeprowadzić nawet wtedy, gdy uczniowie znają się, ale nie mieli wspólnych lekcji przez dłuższy czas. Pomoże Wam to nie tylko zintegrować się jako klasa, ale również wprowadzić pozytywną atmosferę już od pierwszych zajęć. Poniżej znajdziesz 7 propozycji gier i zabaw, które nie wymagają przygotowania i sprawdzą się w każdej grupie uczniów.

1. Would you rather

To ćwiczenie na każdą okazję i dla każdej grupy uczniów. Możemy je wykonać ustnie zadając pytania typu „Would you rather sleep in a boat or in a tent?” lub prosząc uczniów o przechodzenie na prawo lub lewo w zależności od wyboru i miejsca w sali. Pytania „Would you rather...” to również bardzo dobry jeśli chcemy, aby to uczniowie przygotowali pytania.

2. Scavenger Hunt

Rozdajemy uczniom listy rzeczy do odnalezienia w sali lekcyjnej. Zadaniem uczniów jest znaleźć wszystkie przedmioty z listy w jak najszybszym czasie. Przykłady zadań, które mogą znaleźć się na liście to np.: poszczególne słowa (pencil, chair, desk), definicje (sth green, sth to write, sth round), pytania do których zostaną przygotowane odpowiedzi na karteczkach i naklejone w różnych miejscach w sali, definicje odnoszące się do osób (find someone who likes painting).

3. I also

W tej zabawie nauczyciel rozpoczyna wypowiadając zdanie o sobie np.: I like reading adventure books. Uczeń, którego również to zdanie dotyczy staje koło nauczyciela wypowiadając swoje zdania do momentu, aż w klasie znajdzie się kolejny uczeń, którego łączy to samo. Zabawa kończy się, gdy każdy uczeń dołączy tworząc wspólne koło, które jednocześnie symbolizuje podobieństwa między wszystkimi uczniami.

4. A Great Classmate

Nauczyciel zapisuje na tablicy zdanie „A great classmate is.../says.../isn’t...”. Zadaniem uczniów jest dopisać na kartkach samoprzylepnych swoje propozycje, np.: „A great classmate is helpful. A great classmate says: could you borrow a pencil, please?. A great classroom isn’t selfish.” Następnie odczytujemy wszystkie propozycje i definiujemy wspólnie z uczniami idealnego klasowego kolegę/koleżankę.

5. Funny Names

Uczniowie siedzą w kole. Każdy uczeń po kolei podaje swoje imię oraz przymiotnik, który go opisuje, ale rozpoczynający się na pierwszą literę jego imienia, np.: Kasia – creative, Ania – ambitious, Marta – motivating. Dla młodszych uczniów można przygotować wcześniej listę przymiotników lub wspólnie z uczniami wypisać je na tablicy.

6. 3 numbers

Uczniowie zapisują na kartce trzy cyfry, które oznaczają interesujące/ważne fakty z ich życia, np.: 2 – two brothers, 8 – eight years of going to school, 3 – three countries I have visited. Następnie dzielimy uczniów w pary gdzie nawzajem odgadują, co mogą oznaczać dane liczby. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy, aby stworzyć uczniom jak najwięcej okazji do rozmowy.

7. Roll the dice

Uczeń rzuca kostką i układa o sobie tyle zdań ile wskazuje ilość oczek na kostce. Dla młodszych uczniów możemy zapisać przykładowe początki zdań do każdej ilości oczek na kostce, np.: 1 – I like…., 2 – I have got…, 3 – I am scared of …., 4 – I live in …, 5 – I can ….., 6 – I don’t like ….

A jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów do wykorzystania na pierwszych lekcjach po wakacjach skorzystaj z gotowych plików zabawy integracyjno-językowej, którą przygotowałam dla trzech poziomów edukacyjnych: klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. W pliku znajdziesz po 5 zadań dla każdej grupy do przeprowadzenia zajęć metodą stacji dydaktycznych. Zestaw zamówisz w moim sklepie >tutaj<<.

Cześć!

Nazywam się Klaudia Rogalska i pomagam nauczycielom prowadzić nowoczesne lekcje angażujące uczniów poprzez kursy online i kreatywne materiały dydaktyczne. Współpracuję z nauczycielami języków obcych, których uczę nowych umiejętności: prowadzenia lekcji bez kserówki, nauczania online, tworzenia edukacyjnych escape roomów oraz korzystania z nowoczesnych technologii.

Dowiedz się o mnie więcej